PartNumber Code Manufacturer Description
Microchip  JM38510/11703BXA JM38510/11703BXA MICROCHIP STD REGULATOR 1.2V T... Request Quote More Info
Microchip  SG117T/883B SG117T/883B MICROCHIP POSITIVE ADJUSTABLE ... Request Quote More Info
Microchip  5962-8855301YA 5962-8855301YA MICROCHIP STD REGULATOR POS 15... Request Quote More Info
Microchip RM7000A-300T-D001 RM7000A-300T-D001 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip RM7000-300T RM7000-300T MICROCHIP IC 64-BIT MPU W/SECO... Request Quote More Info
Microchip RM5230-100Q RM5230-100Q MICROCHIP 64-BIT RISC PROCESSO... Request Quote More Info
Microchip JANS2N3749 JANS2N3749 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip 2N5386 2N5386 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip VN10KN3-G-P003 VN10KN3-G-P003 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip USB2641-HZH-02 USB2641-HZH-02 MICROCHIP IC USB 2.0 HUB/FLASH... Request Quote More Info
Microchip USB3310C-CP-TR USB3310C-CP-TR MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip USB3326C-GL-TR USB3326C-GL-TR MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip USB3343-CP-TR USB3343-CP-TR MICROCHIP IC USB TRANSCEIVER 1... Request Quote More Info
Microchip USB4604-1080HN-TR USB4604-1080HN-TR MICROCHIP IC USB 2.0 HSIC 4-PO... Request Quote More Info
Microchip USB5533B-6080JZX USB5533B-6080JZX MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip TDGL026 TDGL026 MICROCHIP CHIPKIT PMOD SHIELD ... Request Quote More Info
Microchip TRF1001 TRF1001 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip UCS1002-1-BP-TR UCS1002-1-BP-TR MICROCHIP IC USB PWR SWITCH SG... Request Quote More Info
Microchip UCS2112-1-V/G4 UCS2112-1-V/G4 MICROCHIP IC DUAL PORT SWITCH ... Request Quote More Info
Microchip TCM810SVLB713 TCM810SVLB713 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip TCM810TVLB713 TCM810TVLB713 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip TCM810TVNB713 TCM810TVNB713 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip TCM810ZVNB713 TCM810ZVNB713 MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip TCN75-3.3MOA713G TCN75-3.3MOA713G MICROCHIP MFR: Microchip MPN: ... Request Quote More Info
Microchip TCN75AVUA713 TCN75AVUA713 MICROCHIP IC DIGITAL/SERIAL TE... Request Quote More Info